Liên hệ

Quan hệ cổ đông

  • Về chúng tôi

Tiền thân là công ty TM&XNK HSC, được thành lập năm 2012 tại Việt Nam. Trong thời gian đầu phát triển, công ty tập trung đầu tư vào lĩnh vực nhập khẩu và thương mại với các mặt hàng FMCG từ Nhật Bản về Việt Nam và phát triển chuỗi bán lẻ Konni39 rộng khắp cả nước. Tới năm 2022, công ty chính thức hoạt động dưới mô hình tập đoàn với tên gọi Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư HSC.

Cổ phiểu HSC

Chúng tôi đã ghi lại những nỗ lực hoạt động trong nhiều năm qua, với mong muốn nhìn lại, xem xét và cải tiến để tốt hơn qua từng năm.

  • TÀI LIỆU KHÁC
Kết nối với chúng tôi tại
Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0311654573
Ngày cấp: 13/12/2021. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh